Pyszne Jedzenie w Poznaniu, Catering, Jedzenie na telefon.
Witamy na stronach Poznańskiego Towarzystwa Wioślarzy Tryton

Komunikat

Na podstawie Statutu, Zarząd Poznańskiego Towarzystwa Wioślarzy "Tryton", zwołuje
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Towarzystwa
na dzień 23.06.2018r. (sobota)
- na godz. 9.30 w pierwszym terminie, oraz
- na godz. 10.00 w drugim terminie (uchwały podjęte podczas Walnego Zebrania Członków, które odbywa się w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę osób uczestniczących).

Obecność członków obowiązkowa.
Niniejszy komunikat wywieszony jest na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej, na profilu Facebooka oraz poprzez powiadomienie komunikacją elektroniczną.

Za Zarząd

/-/ Wojciech Tadeuszak


07 czerwca 2018r. J. Różycki

Informacja
Informujemy, iż w naszym Towarzystwie również w roku 2018 odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach Młodzieżowego Centrum Sportu dofinansowane przez Miasto Poznań
Szczegóły i terminy treningów znajdują się w zakładce Treningi
Serdecznie zapreszamy!

Za Zarząd

/-/ Wojciech Tadeuszak


01 lutego 2018r. J. Różycki

Informacja
Zakończenie sezonu w piątek 22.12.2017 o godz. 18.30 na przystani klubowej.
Serdecznie Zapraszamy!

Za Zarząd

/-/ Wojciech Tadeuszak


17 grudnia 2017r. J. Różycki

Remont Przystani w 2017r.
Zadanie "Remont budynku przystani - Remont dachu przystani nadsiłownią PTW Tryton oraz siłowni PTW Tryton" było finansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. (umowa 14/DS/BS/2017 z dnia 28.04.2017)

Informacja
Informujemy, iż w naszym Towarzystwie odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach "Programu Klub 2017".

Za Zarząd

/-/ Wojciech Tadeuszak


10 czerwca 2017r. J. Różycki

Komunikat

Na podstawie Statutu, Zarząd Poznańskiego Towarzystwa Wioślarzy "Tryton", zwołuje
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Towarzystwa
na dzień 20.06.2017r (wtorek)
- na godz. 13.30 w pierwszym terminie, oraz
- na godz. 14.00 w drugim terminie (uchwały podjęte podczas Walnego Zebrania Członków, które odbywa się w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę osób uczestniczących).

Obecność członków obowiązkowa.
Niniejszy komunikat wywieszony jest na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej, na profilu Facebooka oraz poprzez powiadomienie komunikacją elektroniczną.

Za Zarząd

/-/ Wojciech Tadeuszak


06 czerwca 2017r. J. Różycki

Informacja
Informujemy, iż w naszym Towarzystwie odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach Młodzieżowego Centrum Sportu dofinansowane przez Miasto Poznań
Szczegóły i terminy treningów znajdują się w zakładce Treningi
Serdecznie zapreszamy!

Za Zarząd

/-/ Wojciech Tadeuszak


01 marca 2017r. J. Różycki

Remont Przystani w 2016r.
Zadanie "Remont budynku przystani - Remont sali gimnastycznej PTW Tryton" było finansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. (umowa 10/DS/BS/2016 z dnia 15.04.2016)


Remont Przystani w 2015r.
Zadanie "Remont budynku przystani - Remont dachu hangaru wioslarskiego" było finansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. (umowa nr 7/DS/BS/2015 z dnia 15.04.2015)


Remont Przystani w 2015r.
Zadanie "Remont budynku przystani - Remont ujecia wody dla PTW Tryton" było finansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. (umowa nr 8/BS/2015 z dnia 15.04.2015)


Remont Przystani w 2011r.
Zadanie "Remont budynku przystani - Adaptacja części warsztatowej na pomieszczenia socjalne" było finansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Komunikat

Na podstawie Statutu, Zarząd Poznańskiego Towarzystwa Wioślarzy "Tryton", zwołuje
Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Towarzystwa
na dzień 24.06.2015r (środa)
- na godz.14.00 w pierwszym terminie , oraz
- na godz.14.15 w drugim terminie (uchwały podjęte podczas Walnego Zebrania Członków, które odbywa się w drugim terminie są prawomocne bez względu na liczbę osób uczestniczących).

Obecność członków obowiązkowa.
Niniejszy komunikat wywieszony jest na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej, na profilu Facebooka oraz poprzez powiadomienie komunikacją elektroniczną.

Za Zarząd

/-/ Wojciech Tadeuszak


10 czerwca 2015r. J. Różycki

Trenuj wioślarstwo w Trytonie
X
Serdecznie zapraszamy!
Nowy NABÓR 2018!
Chodzisz do ostatnich klas szkoły podstawowej, gimnazjum lub do pierwszej klasy szkoły średniej?
To sport właśnie dla Ciebie!!!
Adres: ul.Piastowska 38, Poznań

Szczegóły