tekst i zdjęcia pochodzą z magazynu Wioślarz (1/2004, luty 2004). Autor: dh Ryszard Lucjan Kobenza

Roman Undrych
Urodził się w Poznaniu 9 sierpnia 1936 r. Pochodził z biednej rodziny, jednakże o wysokich zasadach moralnych. Jego ojciec Franciszek, człowiek prostolinijny, otwarty na pomoc potrze­bującym, podejmował liczne działania charytatyw­ne. Aresztowany i stracony w 1940 r. Matka Jad­wiga utrzymywała troje dzieci trudniąc się doryw­czymi pracami. Roman, jako jedyny mężczyzna w rodzinie, stał się wcześnie jej „głową".
Po ukończeniu w 1954 r. poznańskiego Technikum Mechanicznego zatrudnił się od września 1955 r. (podobnie jak jego dziad, a później ojciec) w „Pomecie". Racjonalizator z powołania, wykonał i wdrożył kilka własnych rozwiązań racjonalizatorskich, przyczyniając się do poprawy warunków pracy na wielu stanowiskach produkcyjnych, za co był kilkakroć wyróżniany.


(...)Roman Undrych(..)
mistrzostw Polski w Poznaniu mając za partnera Eugeniusza Kubiaka, podówczas juniora. Przez następne dwa sezony specjalizował się w jedynce. Rozpoczynającą się karierę zawodniczą dh. Romana przerwało powołanie go jesienią 1958 r. do zasadniczej służby wojskowej w Koszalinie. Trafił tam do Szkoły Podoficerskiej Radiolokacji. Jednakże już następnego roku w lipcu został przeniesiony do Wojskowego Klubu Sportowego „Zawisza", gdzie do końca 1960 r. był zawodnikiem.
Najbardziej udany pod względem sportowym sezon Romana Undrycha przypadł na 1962 r., a więc w 50-lecie PTW „Tryton". Wystartował wówczas 24-krotnie, co było rekordem klubowym w „Trytonie", wysuwającym go na czoło najaktywniejszych zawodników. Zdobył wówczas m.in. mistrzostwo woj. Wielkopolskiego w konkurencji jedynek.
Dzięki osiągnięciom w pracy zawodowej został awansowany na starszego konstruktora. Łącznie pracował w tym zakładzie 34 lata. Był nadal czynny zawodowo, jednakże w sferze rzemiosła. Zatrudnienie kontynuował od czerwca 1988 r. w poznańskim warsztacie ślusarskim, odlewając części do pieców, zaś w latach 1990-1996 w Zakładach Budowy i Remontu Piecy Piekarniczych „Kocent" (koszalińskie). Gdy zrezygnował z niej, podjął się kierowania Zakładem Produkcyjnym „Teknodesign" w Chociminie, by w 1997 r. przenieść się do zakładu ślusarskiego w Biskupicach (również koszalińskie). W 1998 r. przeszedł na emeryturę. Poszukując atrakcyjnej i zdrowej formy aktywnego wypoczynku po pracy, poświęcił grę na pianinie na rzecz piłki nożnej uprawianej w przyzakładowym klubie sportowym „Polonia". Jednakże w 1956 r. Roman trafił na przystań PTW „Tryton", przyprowadzony przez kolegę Janusza Trenerowskiego. Koleżeńska atmosfera panująca na przystani i radość wiosłowania sprawiły, że związał się z tą dyscypliną sportu na całe życie. Piłka nożna znalazła się na drugim planie.
Kariera zawodnicza Romana w wioślarstwie - jako dwudziestolatka - zaczęła się już w wieku seniora. Udział w regatach rozpoczął od startów w tzw. II klasie. Swe pierwsze wartościowe zwycięstwo odniósł w 1957 r. podczas XXXIV
Ukoronowaniem tych startów stało się wywalczenie tytułu mistrza Polski na 1962 r. w konkurencji dwójek podwójnych. Jego partnerem był ponownie E. Kubiak.
Sukces ponowili w 1963 r. Swą zawodniczą karierę wioślarską dh. Roman zakończył w 1964 r. Teraz zaczęła go pasjonować praca szkoleniowca. Uprawnienia instruktorskie uzyskał (1965 r.). Kilka lat później zdobył dyplom trenera wioślarstwa II klasy. Działalność szkoleniowa R. Undrycha z poznańskimi adeptami wioślarstwa była sprawowana przez niego kolejno w czterech klubach. Najpierw trenował młodzież w AZS-AWF, co trwało od stycznia 1967 r. do końca października 1971 r.
Okoliczności spowodowały, że od listopada tego roku zaczął szkolić osady swego macierzystego klubu „Tryton" co trwało do grudnia 1976 r. Po przerwie w pracy trenerskiej zaczął od marca 1980 r. szkoleniem młodzieży w Towarzystwie Wioślarzy „Polo­nia", prowadząc je do czerwca 1982 r., zaś od lipca w Klubie Wioślarskim z 1904 r., w którym pracował do wiosny 1990 r. Wkrótce jednak powrócił do pracy w PTW „Tryton", którą wyko­nywał do końca września 1996 r. Łącznie pełnił więc funkcję szkoleniowca i wychowawcy poznańskiej braci wioślarskiej przez 32 lata. czytaj dalej -->


Strona jest częścią serwisu PTW Tryton www.tryton.najlepsi.netLinki systemu zwiekszajacego pozycje stron we wszystkich liczących się wyszukiwarkach Linkor: